Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Δικαιολογητικά για την εγγραφή εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος από 22-10-2014 έως 5-11-2014.