Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Ορκωμοσία του τμήματος στις 4/11/2014
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η ορκωμοσία του Τμήματος την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα γίνει σε δύο μέρη. Η πρώτη θα λάβει χώρα στις 11:00 και θα περιλαμβάνει τα ονόματα από Α-Μα και η δεύτερη θα λάβει χώρα στις 12:00 και θα περιλαμβάνει τα ονόματα από Με-Ω.
Παρακαλούνται οι ορκισθέντες να βρίσκονται μπροστά από το Αμφιθέατρο Τελετών 20 λεπτά πριν την έναρξη.