Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Αγαπητοί υποψήφιοι πτυχιούχοι,
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για την ορκωμοσία πτυχιούχων της Σχολής μας την 1η Δεκεβρίου2014 σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες διεξαγωγής των ορκωμοσιών έχουν ως εξής:

  • Στις 10:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου (στο ισόγειο του κτιρίου) στις 10:00 και

  • Στις 12:30μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων Διοίκησης Τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου στις 12:00μ.


Σημαντικό: Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του τμήματος θα πρέπει να επιβεβαιώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει με ένα mail ή τηλεφωνικά στα 2310891217, 323.
Σας ενημερώνουμε ότι "Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής