Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανοικτή εκδήλωση του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική: "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση & Εκπαίδευση"- Δευτέρα 8/12/2014, Αίθουσα Συνεδρίων ΠΑ.ΜΑΚ.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος