Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν με τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Κύπριοι

β. Αθλητές

γ. Βάσει του αρθρ. 35 Ν. 3794/09 με 5%

δ. Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων, τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού

ε. Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που

υπηρετούν στο εξωτερικό

στ. Έλληνες απόφοιτοι ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό

ζ. Κοινοτικοί αλλοδαποί

η. Μεταφορά θέσεων (πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, μέλη τρίτεκνης οικογένειας, με αδελφό/ή φοιτήτρια, ορφανοί, φοιτητές με γονείς με αναπηρία πολύδυμα τέκνα/επιτυχόντες αδελφοί στο ίδιο έτος εισαγωγής)

καλούνται να προβούν στην δήλωση των μαθημάτων του Αʼ εξαμήνου από την Πέμπτη 11-12-2014 έως την Τρίτη 16-12-2014.