Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν (και οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν) τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με οικονομικά κριτήρια να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 έως και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11:30-13:00.