Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτη Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

16/13-3-2014

Απόφαση ΓΣ σχετικά με εισήγηση προς Κοσμητεία για την
προκήρυξη της θέση με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και
Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής»

3/27-3-2014

Απόφαση Κοσμητείας για εισήγηση προς Πρύτανη για την προκήρυξη
της θέσης με γνωστικό αντικείμενο « Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες
Διοίκησης Παραγωγής»

ΦΕΚ 687/2-6-2014 τ. Γ΄

Δημοσίευση της θέσης

2/18-9-2014

Απόφαση ΓΣ για πρόκληση σύμφωνης γνώμης Κοσμητείας για την
συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

1/02-10-2014

Απόφαση Κοσμητείας με τη σύμφωνη γνώμη της για τη συγκρότηση
της Ειδικής Επταμελής Επιτροπής


ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για κρίση του κ. Ιωάννη Νικολαϊδη για εξέλιξη του στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογίες
και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 355/13-5-2009 τ. ΓΆ

«Επιχειρησιακή Έρευνα» με γνωστικό αντικείμενο και
δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://users.uom.gr/~acg/2

Τσίοτρας Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 65/14-4-1998 τ. ΝΠΔΔ

«Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με Έμφαση στη Διοίκηση
Παραγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv/cv-tsiotras-en.pdf3

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. ΓΆ

«Μάνατζμεντ με Έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής» με γνωστικό
αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=743&tmima=2&categorymenu=2">http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=743&tmima=2&categorymenu=2


4

Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών
Πληροφορίας, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. ΓΆ

«Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στο Μάνατζμεντ των
Αποθεμάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
https://sites.google.com/site/manthouv/ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Παπαδόπουλος Χρυσολέων, Καθηγητής, Σχολής Νομικών
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

ΦΕΚ 241/8-10-2004 τ. ΝΠΔΔ

«Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής» με γνωστικό
αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=6">http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=6


2

Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 814/31-8-2010 τ. Γ΄

«Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και
δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://www.pem.tuc.gr/4699.html


ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Syntetos Aris, Professor Cardiff University UK


Mε γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
http://business.cardiff.ac.uk/people/staff/aris-syntetosΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από εξωτερικά μητρώα)

1Λυμπερόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΦΕΚ 667/18-7-2008 τ. ΓΆ

«Στοχαστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής» με γνωστικό
αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://www.mie.uth.gr/n_one_staff.asp?id=132

Ιακώβου Ελευθέριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ


ΦΕΚ 221/3-4-2007 τ. ΓΆ

«Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και
Εφοδιασμού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
http://www.meng.auth.gr/el/faculty/dep/iakovou.html


3

Λαγοδήμος Αθανάσιος, Καθηγητής Σχολής Οικονομικών
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 88/30-3-2006 τ. ΝΠΔΔ

«Διοίκηση Παραγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο
ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2090.html


4

Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 578/27-7-2009 τ. ΓΆ

«Διοίκηση Παραγωγής και Διαδικασιών » με γνωστικό αντικείμενο
και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=1048">http://aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=10485


Μποχώρης Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Διεθνών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 159/17-7-2001 τ. ΝΠΔΔ

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» με γνωστικό αντικείμενο και
δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv_f_bouzas/bochoris.pdf">http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv_f_bouzas/bochoris.pdf6

Φίλης Ιωάννης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 14/22-8-1989 τ. ΝΠΔΔ

«Συστήματα Παραγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο
ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://www.phillis.tuc.gr/1784.html
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Thanassoulis Emmanuel, Professor Operations and
Informations Management Group Aston University UK

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.aston.ac.uk/aston-business-school/staff/academic/oim/prof-emmanuel-thanassoulis/">http://www.aston.ac.uk/aston-business-school/staff/academic/oim/prof-emmanuel-thanassoulis/
Αρ. πρωτ. 317/10-11-2014 Πρόσκληση προς επταμελή επιτροπή για ορισμό
Προέδρου και δύο αξιολογητών.

Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/24-11-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς
Επιτροπής:

1. Syntetos Aris, Professor Cardiff University, UK <A
href="http://business.cardiff.ac.uk/people/staff/aris-syntetos">http://business.cardiff.ac.uk/people/staff/aris-syntetos

2. Luc Van Wassenhove, Preofessor Insead, The Business School for
The World Technology and Operations Management <A
href="http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/lvanwassenhove/">http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/lvanwassenhove/
Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:

1. Casadesus Marti, Professor University of Girona, Business
Management and Product Development <A
href="http://www.udg.edu/professorat/Planapersonal/tabid/8656/ID/2000817/language/en-US/Default.aspx">http://www.udg.edu/professorat/Planapersonal/tabid/8656/ID/2000817/language/en-US/Default.aspx<SPAN
style="text-decoration: underline;">


2. Παπαγεωργίου Μάρκο, Καθηγητή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης
http://www.pem.tuc.gr/4706.html

-  Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/16-2-2015

- Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ιωάννης Νικολαΐδης

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)