Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4283/2014 και την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4316/2013, για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015, στην οποία θα εξεταστούν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ισχύουν τα εξής:

1. (Αφορά μόνο εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και προγενέστερα) Οι φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, δικαιούνται να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουάριου 2015.

2. Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, δικαιούνται να εξεταστούν μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα, δηλαδή σε όλα τα μαθήματα, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.