Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: αιτήσεις μεταφοράς θέσεων εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια - ακαδ.έτος 2014-2015
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σύμφωνα με την αρ. 15/5-2-2015 Γενική Συνέλευση Σχολής (με αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τμήματος), εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις μεταφοράς θέσεως εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Καλούνται οι αιτούντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 6 έως 13 Φεβρουαρίου 2015, κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας (11:30-13:00) για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αστυνομική ταυτότητα και απλή φωτοτυπία αυτής
  2. Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης διαγραφής από το τμήμα προέλευσης.