Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σας ενημερώνουμε ότι στην αριθ. 12/04-02-2015 Συνέλευση του Τμήματος εγκρίθηκε ο πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και την 5/2/2014 αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. Από τα αποτελέσματα του ανωτέρω αναφερόμενου πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και θεωρούνται επιτυχόντες τρεις (3) υποψήφιοι από την κατηγορία των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Σχολών υπερδιετούς φοίτησης με την εξής σειρά κατάταξης:

  1. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  2. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

  3. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ