Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Βεβαίωση μετονομασίας ΠΜΣ Βαλκανιολογίας και Βεβαίωση με ιστορικο τμήματος ΒΣ Φλώρινας
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος