Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2015.
Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα προς συμπλήρωση:
Αίτηση(.pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση(.pdf)
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2015.

Η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε επόμενο μήνυμα μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη δήλωση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε. Η κατάθεσή της γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες κοινού 11:30-13:00. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να στείλετε την αίτηση με ταχυδρομείο ή courier.