Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόσκληση για συνέντευξη για τη θέση ΕΤΕΠ του Τμήματος στις 4.5.04
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για τη θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΔΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής να προσέλθουν την Τρίτη 4.5.2004 και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου ΓΔ για τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Πληροφορίες στο τηλ. 231 0 891 – 323 και 231 0 891 – 217 κ. Αλκμήνη Ψαθά.