Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η γραμματεία του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής πληροφορεί τους φοιτητές ότι από την Παρασκευή 27/3/2015 έως και την Παρασκευή 10/4/2015 θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο.

Όλοι οι φοιτητές του τμήματος πρέπει να συμβουλευτείτε το έγγραφο Μεταβατικές Διατάξεις μετά τη συγχώνευση των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Τεχνολογίας.
Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη Λήψη Πτυχίου. Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=6&categorymenu=2

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορείτε να δηλώσετε μόνο τα 7 μαθήματα του β' εαρινού εξαμήνου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές μερικής φοίτησης μπορείτε να δηλώσετε μόνο 3 μαθήματα του β' εαρινού εξαμήνου

Οι δευτεροετείς φοιτητές που επιλέξατε κατεύθυνση μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα εαρινού εξαμήνου που ανήκουν στην κατεύθυνση που επιλέξατε.

Οι δευτεροετείς φοιτητές μερικής φοίτησης μπορείτε να δηλώσετε έως και 5 μαθήματα εαρινού εξαμήνου που ανήκουν στην κατεύθυνση που επιλέξατε.

Οι τριτοετείς φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα εαρινού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών που ανήκουν στην κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που είστε στο τρίτο έτος σπουδών μπορείτε να δηλώσετε έως και 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας.

Οι τεταρτοετείς φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα του προγράμματος σπουδών που ανήκουν στην κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και πτυχιακή εργασία όσοι το επιθυμείτε. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής και έχει 15 διδακτικές μονάδες. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται μόνο στο students web όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν απαιτείται κάποιο άλλο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά για τους φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας ισχύουν οι εξής νέοι κανόνες λόγω μετατροπής του προγράμματος από υποχρεωτικό σε ενδεικτικό:

Οι τριτοετείς φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα εαρινού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών που ανήκουν στην κατεύθυνση της Διοίκησης Τεχνολογίας. Λόγω αλλαγής πλέον μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα τόσο από χρωστούμενα εαρινά εξάμηνα όσο και από όποιο εαρινό εξάμηνο θέλετε αρκεί να μην το έχετε περάσει στο παρελθόν ή αντίστοιχό του σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και αφορά στους κανόνες λήψης πτυχίου. Για παράδειγμα εκτός από χρωστούμενα και μαθήματα του ΣΤ’ εξαμήνου, εάν κάποιος φοιτητής θέλει, μπορεί να πάρει μαθήματα και από το Η’ εξάμηνο εκτός από πτυχιακή εργασία - αρκεί συνολικά να είναι 10.

Οι τεταρτοετείς φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα του προγράμματος σπουδών που ανήκουν στην κατεύθυνση της Διοίκησης Τεχνολογίας και πτυχιακή εργασία όσοι το επιθυμείτε. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής και έχει 10 διδακτικές μονάδες. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται μόνο στο students web όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν απαιτείται κάποιο άλλο έγγραφο. Εάν τη δηλώσατε κατά το Ζ΄ εξάμηνο και δεν την ολοκληρώσετε πρέπει οπωσδήποτε να την ξανά-δηλώσετε για να έχετε δικαίωμα να την εξεταστείτε στην εξεταστική του Ιουνίου.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας δεδομένου ότι μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα θέλετε και από οποιοδήποτε εαρινό εξάμηνο, θα πρέπει να φροντίσετε σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας, να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες μονάδες για τη λήψη πτυχίου. Συγκεκριμένα, όσοι εισαχθήκατε πριν το 2008 πρέπει να εξεταστείτε επιτυχώς σε 48 μαθήματα (είτε επιλογής, είτε υποχρεωτικά), και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας ή 46 μαθήματα (είτε επιλογής, είτε υποχρεωτικά), πτυχιακή εργασία και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας. Όσοι εισαχθήκατε από το 2008 και έπειτα πρέπει να εξεταστείτε σε 38 υποχρεωτικά μαθήματα, 10 επιλογής μαθήματα και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας ή 38 υποχρεωτικά μαθήματα, 8 επιλογής μαθήματα, πτυχιακή εργασία και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας. Προσοχή! διαβάστε τους κανόνες για τη λήψη πτυχίου και συμβουλευτείτε τον πίνακα με τις αντιστοιχίες των μαθημάτων.

Όσον αφορά στα αγγλικά για τους φοιτητές που είχατε εισαχθεί στο πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας ισχύουν όπως πριν τα εξής: Όσοι έχουν έτος εισαγωγής 2004-2008 τα μαθήματα των αγγλικών δεν έχουν ECTS. Όσοι έχουν έτος εισαγωγής από το 2010-2013 τα αγγλικά έχουν ECTS.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που είστε στο τέταρτο έτος σπουδών μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας (δηλαδή 5 στο χειμερινό και 5 στο εαρινό εξάμηνο).

Οι φοιτητές επί πτυχίω που είχατε εισαχθεί είτε στο πρώην τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είτε στο πρώην τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα εαρινού εξαμήνου επιθυμείτε και πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται μόνο στο students web όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν απαιτείται κάποιο άλλο έγγραφο. Για τους φοιτητές επί πτυχίω του πρώην τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής και έχει 15 διδακτικές μονάδες και για τους φοιτητές επί πτυχίω του πρώην τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής και έχει 10 διδακτικές μονάδες. Προσοχή! Όσοι φοιτητές επί πτυχίω δηλώσατε κατά το περσινό έτος πτυχιακή ή κατά το χειμερινό εξάμηνο την πτυχιακή εργασία και δεν την ολοκληρώσατε θα πρέπει να την ξανά-δηλώσετε προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να την εξεταστείτε. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται μόνο στο students web όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν απαιτείται κάποιο άλλο έγγραφο.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που είστε στο πέμπτο και μεγαλύτερο έτος σπουδών μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα εαρινού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών σας επιθυμείτε.

Προσοχή! αφορά όλους τους φοιτητές του τμήματος: 1. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 μη εγγραφή/δήλωση σε 2 συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται διαγραφή από τη σχολή. 2. Πρέπει να εκτυπώσετε τη δήλωσή σας αφού την αποστείλετε (προσοχή να πατήσετε το κουμπί αποστολή) και να την φυλάξετε μέχρι και το τέλος των σπουδών σας ή να την αποθηκεύσετε στα αρχεία σας έτσι ώστε αν σας ζητηθεί από τη γραμματεία να είστε σε θέση να την προσκομίσετε. 3. Μαθήματα που δεν δηλώνετε δεν θα μπορέσετε να τα εξεταστείτε στις εξεταστικές περιόδους ακόμη και αν προσέλθετε και γράψετε επιτυχώς στις εξετάσεις, δεν καταχωρίζεται βαθμός. Η δήλωση μαθημάτων στο Compus δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα στο student's web.