Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται από Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και η διανομή συγγραμμάτων έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα για τα οποία έχετε κάνει δήλωση στο χειμερινό εξάμηνο.