Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η ημερομηνία Δηλώσεων Μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015.Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής