Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ημερίδα: "Business Prospects in IT" - Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος