Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί

την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 και ώρα 12:00

στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου.