Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανανέωση Εγγραφής στο Τμήμα Φοίτησης της Σχολής ΟΠΣ
Θεματική Ενότητα: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανανέωση Εγγραφής στο Τμήμα Φοίτησης

Επισημαίνεται στους φοιτητές των δύο Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ότι σύμφωνα με τον Νόμο για την Παιδεία 4009/6.9.11, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγράφονται στο Τμήμα φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου και στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής και να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Η ανανέωση της εγγραφής πραγματοποιείται μέσω της δήλωσης μαθημάτων, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά.

Επιπλέον επισημαίνονται και τα εξής: (α) αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου, και (β) οι πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους που πραγματοποιούν στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να δηλώσουν στις ημερομηνίες που ορίζονται και ανακοινώνονται από την Κοσμητεία της Σχολής και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.


Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2017

Από την Κοσμητεία