Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Call for Papers για το Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με θέμα "Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής"
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
foit-synedrio-2015.jpg

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα:

"Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής"

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχος του Φοιτητικού Συνεδρίου είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων ερευνητών και φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου θα ανταλλαγούν απόψεις και θα αναπτυχθεί γόνιμος επιστημονικός διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας και Διοικητικής Επιστήμης. Η ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα εξής:

· Πληροφοριακά Συστήματα

· Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

· Τεχνολογία λογισμικού

· Cloud computing

· Τεχνολογίες διαδικτύου

· Τεχνητή νοημοσύνη

· Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες

· Επιχειρησιακή έρευνα

· Business analytics

· Ηλεκτρονικό επιχειρείν

· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

· Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

· Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

· Διαχείριση γνώσης και τεχνολογίας

· Επιχειρησιακή στρατηγική

· Διοίκηση παραγωγής

· Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας

· Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση

· Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

· Χρηματοοικονομική διοίκηση

·

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών (περίληψης 500 λέξεων ή πλήρους άρθρου 3.000-5.000 λέξεων) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα πλησιάζει (12/10/15)! Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τις προδιαγραφές και τα υποδείγματα των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://fstep.uom.gr/.

Call for Papers (.pdf)