Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κρίσιμες ημερομηνίες για τους πρωτοετείς φοιτητές
Θεματική Ενότητα: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ακαδ. έτος 2017/18


Κρίσιμες ημερομηνίες για τους πρωτοετείς φοιτητές


Εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής

  • Υποβολή αίτησης εγγραφής: Από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

  • Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιηθεί κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για το Τμήμα εισαγωγής τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση

  • Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών: Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Δηλώσεις μαθημάτων

  • Χειμερινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 έως και Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.

  • Εαρινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 έως και Κυριακή 18 Μαρτίου 2018.


Επισήμανση: Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου και στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου. Επομένως, οι πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να δηλώσουν μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.


Μαθήματα - Εξεταστικές περίοδοι

  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

  • Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

  • Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018