Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η ενημέρωση πρωτοετών του Τμήματος ΒΣΑΣ θα γίνει

την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13.30

στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου (ισόγειο)