Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ηλεκτρονικοί λογαριασμοί πρωτοετών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Oι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των πρωτοετών θα μοιραστούν στα πλαίσια του μαθήματος Διαδικαστικός Προγραμματισμός τη Δευτέρα 5/10.
Η παραλαβή θα γίνεται μόνο με επίδειξη της αστυνομική σας ταυτότητας.

Επίσης, από τη Δευτέρα 5/10 θα μπορείτε να παραλαμβάνετε Βεβαιώσεις Σπουδών.

Παρακαλούμε να τηρείτε αυστηρά τις ώρες κοινού της Γραμματείας