ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2015'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015