Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Σύμβουλοι Σπουδών, Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμβουλοι Σπουδών, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Από τις Γ.Σ. των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίστηκαν για το ακαδ. έτος 2016-2017 οι εξής καθηγητές ως σύμβουλοι σπουδών:


ΤΜΗΜΑ O.E. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ/
ΚΤΙΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

Καρφάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής

411 ΓΔ

2310-891710
ckarf@uom.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00-16:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-15:00

2

Κύρτσου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

504 ΓΔ

2310-891764 ckyrtsou@uom.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30-12:00

3

Παναγιωτίδης Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής

207 ΓΔ

2310-891736
tpanag@uom.g r

ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-10:00 ΤΡΙΤΗ 09:00-10:00


ΤΜΗΜΑ Β.Σ.Α.Σ. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ/
ΚΤΙΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

Ακριβούλης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής

301Α ΓΔ

2310-891775
dakrivoulis@uom.gr

ΤΡΙΤΗ 16:00-17:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00

2

Κουλακιώτης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

432 ΚΖ

2310-891457 akoulak@uom.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-21:00 ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00

3

Μάνος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

301Α ΓΔ

2310-891775
imanos@uom.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00 ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθΆ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους.