ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος