Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
15th INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE on THE BALKAN MODEL OF THE WORLD: NON-UNIQUE PHENOMENA IN A UNIQUE MOSAIC
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
The students and graduates of the Programme in Balkan Studies at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo have the pleasure of inviting you to take part in the 15th INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE on THE BALKAN MODEL OF THE WORLD: NON-UNIQUE PHENOMENA IN A UNIQUE MOSAIC

The conference will be held on 26 and 27 November 2015.

Invitation(.pdf)