Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2ου ΈΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει παρουσίαση για τις δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Τεχνολογίας)

στις 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο 12

Από τη Γραμματεία του Τμήματος