Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ : Δηλώσεις και Διανομή Συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2015-2016
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
«ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2015-2016»
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
η δήλωση συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 
θα διαρκέσει από 22/10/2015 έως 23/12/2015. 
 
Η διανομή συγγραμμάτων θα διαρκέσει από 22/10/2015-8/1/2016.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και 
δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία 
έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί
 τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος