Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Ημέρα και ώρα διεξαγωγής ορκωμοσίας
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Αγαπητοί υποψήφιοι πτυχιούχοι,

σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2016 ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.
Θα πρέπει να βρίσκεστε στην αίθουσα τελετών μισή ώρα νωρίτερα (12:30μ.μ.).
Η είσοδος στους καλεσμένους σας θα ξεκινήσει από τις 12:45μ.μ.
Παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά τα ανωτέρω ωράρια για την ομαλή διεξαγωγή της ορκωμοσίας.

Σημαντικό: Όσοι υποψήφιοι πτυχιούχοι καταθέσατε τα δικαιολογητικά σας για ορκωμοσία και δεν μπορείτε τελικά να πάρετε μέρος σε αυτή, θα πρέπει να ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 24/12/2015 τη γραμματεία (στο itsecr@uom.gr).

"Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κ.λ.π.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."