Παράταση αιτήσεων του ΠΜΣ στην Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Παράταση αιτήσεων μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016.

ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του 8ου κύκλου