Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πρόγραμμα εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2004
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το πρόγραμμα για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2004 του τμήματος Βαλκανικών Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών είναι έτοιμο και μπορείτε να το δείτε από το σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα του τμήματος.

Επίσης, να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα του τμήματος για πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί. Για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετικό με το πρόγραμμα εξετάσεων, να απευθύνεστε στη γραμματεία του τμήματος.