Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων"
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η εξ αναβολής εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/2/2016, από 16:00-18:00, στις Αίθουσες 9 και 10.