Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή φοιτητές κατά το διάστημα από 1/2/2015 – 10/2/2015, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για την εγγραφή τους τις παρακάτω ημέρες και κατά τις ώρες 11:30-13:00:

ΔΕΥΤΕΡΑ (29/2/2016)

ΤΕΤΑΡΤΗ (2/3/2016)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (4/3/2016)

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΕΠ