Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ - Κατάθεση δικαιολογητικών για την ορκωμοσία του Απριλίου
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στην επόμενη Ορκωμοσία του Τμήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2016.
Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση έγγραφα:
Αίτηση (pdf.)
Υπεύθυνη Δήλωση (pdf.)

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 11-23 Μαρτίου 2016.

Η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε επόμενο μήνυμα μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες κοινού 11:30-13:00 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή.

Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών,
μπορείτε να στείλετε την αίτηση με ταχυδρομείο, courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας