Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή φοιτητές κατά το διάστημα από 29/2/2016 – 4/3/2016, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για την εγγραφή τους τις παρακάτω ημέρες και κατά τις ώρες 11:30-13:00:

ΔΕΥΤΕΡΑ (21/3/2016)

ΤΡΙΤΗ (22/3/2016)

ΤΕΤΑΡΤΗ (23/3/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

· Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής.

· Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη την υπεύθυνη δήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Την Αίτηση Εγγραφής και την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να τα συμπληρώσετε στη Γραμματεία.

· Φωτοτυπία ταυτότητας

· Αποδεικτικό διαγραφής σας από το Τμήμα Προέλευσης. Αν δεν βρίσκεστε ήδη στο Ίδρυμα προέλευσης, ώστε να παραλάβετε ιδιοχείρως το Πιστοποιητικό Διαγραφής, σας προτείνουμε τον παρακάτω τρόπο:

Α) Συμπληρώστε σε μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείτε να διαγραφείτε από το Τμήμα στο οποίο εισαχθήκατε λόγω επικείμενης εγγραφής σας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο ΚΕΠ της περιοχής σας υπογράψτε μπροστά στον υπάλληλο την υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώσατε, ώστε ο υπάλληλος να επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής σας.

Β) Ζητήστε από το ΚΕΠ να αποστείλει με fax αυτή την υπεύθυνη δήλωση που περιέχει και την αίτηση διαγραφής σας στο Τμήμα Προέλευσης. Κατόπιν ζητήστε να σας παραδοθεί το αντίγραφο αποστολής του fax. Θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τόσο αυτή την υπεύθυνη δήλωση, όσο και το αντίγραφο αποστολής του fax.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν το ΚΕΠ αρνηθεί να αποστείλει το fax στο Τμήμα Προέλευσης, μπορείτε να προσκομίσετε στη Γραμματεία μόνο την υπεύθυνη δήλωση με την αίτηση διαγραφής και επικυρωμένη από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής σας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Μετά την Τρίτη 29/3/2016 θα λάβετε στο προσωπικό σας email ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συνέχεια στις σπουδές σας. Θα ληφθεί μέριμνα ειδικά για εσάς, ώστε να γίνουν ετεροχρονισμένα οι εκ μέρους σας δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.