Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διάλεξη:"Globalization, Factor Endowments, and Scale-Invariant Growth" στις 21/6
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο:
"Οι ″μακρινοί″ μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
προσεγγίσεις"
.

Στα πλαίσια αυτής της σειράς, σας καλούμε να παρακολουθήσετε διάλεξη

του κου Elias Dinopoulos,
καθηγητή του University of Florida των Η.Π.Α.,


με θέμα:


"Globalization, Factor Endowments, and Scale-Invariant Growth".


Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21.06.2004, στις 13:00,
στην Αίθουσα Συνεδρίων (παλιά Αίθουσα Τελετών)

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.