ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Ακαδημαϊκά

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 56/21.6.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα αποφασίστηκαν τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ "Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2016-2017" ως εξής:Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016

Από Παρασκευή 26/8/2016 έως και Παρασκευή 23/9/2016 (τέσσερις εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Από Δευτέρα 26/9/2016 έως και Τρίτη 17/1/2017 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τετάρτη 18/1/2017 έως και Σάββατο 21/1/2017

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 για όλα τα Τμήματα πλην του ΜΕΤ

Από Δευτέρα 23/1/2017 μέχρι Παρασκευή 17/2/2017 (τέσσερις εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 για το ΜΕΤ:

Από Δευτέρα 16/1/2017 μέχρι Παρασκευή 10/2/2017 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Από Δευτέρα 20/2/2017 έως Παρασκευή 02/6/2017 (δεκατρείς εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2017

Από Τρίτη 6/6/2017 έως Παρασκευή 30/6/2017 (τέσσερις εβδομάδες)