Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στην επόμενη Ορκωμοσία του Τμήματος.

Αίτηση (pdf.)

Υπεύθυνη Δήλωση (pdf.)

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 -15 Ιουλίου 2016.

Η μέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε επόμενο μήνυμα μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες κοινού 11:30-13:00 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή.

Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να στείλετε την αίτηση με ταχυδρομείο, courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας