Ημερομηνίες λειτουργίας της γραμματείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - καλοκαίρι 2016
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΜΗΜ) θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 8/8/2016 έως 16/8/2016.