Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Αγαπητοί υποψήφιοι πτυχιούχοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το χρόνο διεξαγωγής της τελετής αποφοίτησης (ορκωμοσίας) του Τμήματός μας (31 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.) σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 10:00 π.μ., ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα:

Η είσοδος των υποψηφίων πτυχιούχων θα γίνει στις 10:00 π.μ. (ενημέρωση υποψηφίων και υπογραφές εγγράφων), ενώ η προσέλευση των προσκεκλημένων σας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο διάστημα 10:15-10:30 π.μ., λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω κανονισμό:

"Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κ.λπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής