Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Καλούνται οι επιτυχόντες που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι εγγραφές θα διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

· ΤΡΙΤΗ 20/9/2016, ώρες 10:00-14:00. Επιτυχόνες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «ΚΕ»

· ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2016, ώρες 10:00-14:00. Επιτυχόνες με επώνυμο που αρχίζει από «ΚΙ» έως και «Π»

· ΠΕΜΠΤΗ 22/9/2016, ώρες 10:00-14:00. Επιτυχόνες με επώνυμο που αρχίζει από «Ρ» έως και «Ω»

ΚατΆ εξαίρεση, όσοι εκ παραδρομής δεν προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 23/9/2016, ώρες 10:00-14:00. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία ορίζεται στις 14/10/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιτυχόντες, προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν:

1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)

2. Αίτηση Εγγραφής από το eregister (υπογεγραμμένη)

3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

4. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα και έχουν ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα το καταθέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και αποστείλει τη ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (δεν απαιτείται εκτύπωσή της).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

o Η έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ορίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

o Οι επιτυχόντες, κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία, παραλαμβάνουν Αριθμό Μητρώου, ο οποίος επέχει και θέση Όνομα Χρήστη (username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν καθΆ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα λάβουν όλοι στο email που έχουν δηλώσει στο eregister.

o Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις της Γραμματείας (στον πίνακα ανακοινώσεων) προκειμένου να γνωρίζουν σε ποιο τμήμα τάξης ανήκουν (για μαθήματα όπου γίνεται κατανομή κατά αριθμό μητρώου ή κατά ονοματεπώνυμο).

Από τη Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής