Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας

Οι προτεινόμενες ώρες προσέλευσης πρωτοετών στη Γραμματεία θα είναι από 8:00 πμ έως 13:00 μμ και έως τις 26/9/2016.

Κατά την προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος οι προγεγραμμένοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής έγγραφα:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία)

2. Υπογεγραμμένη την αίτηση προεγγραφής

3. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα και τους έχει εκδοθεί αποφοιτήριο από το Τμήμα διαγραφής να το καταθέσουν

4. Τον ορθό αριθμό ΑΜΚΑ (σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)

5. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

· Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, το ωρολόγιο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος την Παρασκευή 23/9/2016.

· Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες οι πρωτοετείς φοιτητές θα συμπληρώσουν το έντυπο προτίμησης της ξένης γλώσσας το οποίο θα παραλάβουν από τη Γραμματεία.

· Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τον Αριθμό Μητρώου τους, ο οποίος επέχει και θέση Όνομα Χρήστη (username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθΆ όλη τη διάρκεια τον σπουδών τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών