Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής / Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος / Σχολής

(σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.7 αρθ.33 Ν.4386/2016)

να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις) στα γνωστικά αντικείμενα - προτεραιότητες:

  • Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (1 θέση)
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Κρυπτογραφία (στα πλαίσια των «Υπολογιστικών Μεθόδων & Επιχειρησιακής Έρευνας», 1 θέση)
  • Βάσεις Δεδομένων ή Τεχνολογία Λογισμικού ή Web και Mobile Computing (στα πλαίσια της «Τεχνολογίας Λογισμικού & Δεδομένων», 1 θέση)
  • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση / E-learning: τεχνολογίες & εφαρμογές (στα πλαίσια «των Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν», 1 θέση)
  • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (στα πλαίσια των «Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης», 1 θέση)