Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/22.09.2016 απόφαση της Κοσμητείας, οι δηλώσεις για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

§ Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 έως και Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016.

§ Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Από Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 έως και Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.

Επισημαίνεται ότι αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου.

Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Από την Κοσμητεία