Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από Τρίτη 4 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016.

Η διαδικασία εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία και η επικύρωσή τους αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Π. Φ.151/160806/Α5)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 11:30 – 13:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.