Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατάθεση Δικαιολογητικών για Ορκωμοσία
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στην επόμενη Ορκωμοσία του Τμήματος από 14 έως 24 Οκτωβρίου 2016.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση έγγραφα:

Αίτηση Ορκωμοσίας και Υπεύθυνη Δήλωση

Η ημερομηνία και ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε επόμενο μήνυμα μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο κατά τις ημέρες και ώρες κοινού 11:30-13:00 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή. Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να τα στείλετε με απλό ταχυδρομείο ή courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε.
Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας