Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5%) 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από 14 Οκτωβρίου έως και 21 Οκτωβρίου 2016.

Τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Π. Φ.151/ 169844 /Α5)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 11:30 – 13:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.