Ανακοίνωση ορκωμοσίας 11/11/16. Απαραίτητα έγγραφα.
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2016

Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία την 11/11/2016 για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν:

Μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τα εξής:

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας (συνημμένο έντυπο)
  2. Κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (υπάρχει συνημμένο έντυπο με οδηγίες διπλωματικής εργασίας) και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ.

(επισυνάπτουμε οδηγίες φυλλάδιο 1,2,3)

3. Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση του mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).

4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form)

5. Υπεύθυνη δήλωση για τη "λογοκλοπή" (συνημμένο έντυπο)

6. Κατάθεση 40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ. : 5202-017529-072)
7. Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

8. Τρία θερμοκολλημένα αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα και 1 στον κάθε εξεταστή).