Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Παράταση δηλώσεων μαθημάτων
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ΒΣΑΣ ότι:

1. Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017, παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 06/11/2016.

2. Μετά τις 06/11/2016 ουδεμία δήλωση θα γίνει δεκτή.